top of page
 • Đang cập nhật

 • Đang cập nhật

 • Đang cập nhật

 • Đang cập nhật

 • Đang cập nhật

 • Đang cập nhật

 • Đang cập nhật

 • ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

  Chương Trình Quan Tâm
TÊN CHƯƠNG TRÌNH

BACHELOR OF APPLIED SCIENCE IN INTERNATIONAL RELATIONS, DIPLOMACY, AND LAW


MÃ CHƯƠNG TRÌNH

HMBI01


TÍN CHỈ TỐI THIỂU

120


PHƯƠNG ÁN HỌC TẬP
 • Trực Tiếp


HÌNH THỨC ĐÀO TẠO
 • Toàn Thời Gian: ~3.0 Năm


BẰNG CẤP TỐT NGHIỆP
 • Bachelor of Applied Science in International Relations, Diplomacy, and Law  Chương Trình Song Bằng:


 • Bachelor of Laws with Honours (LLB(Hons)) - UK


ĐIỀU KIỆN ỨNG TUYỀN
 1. Trình độ Anh Ngữ: B2 theo CEFR.

 2. Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

BACHELOR OF APPLIED SCIENCE IN INTERNATIONAL RELATIONS, DIPLOMACY, AND LAW

CỬ NHÂN

QUAN HỆ QUỐC TẾ, NGOẠI GIAO VÀ LUẬT

bottom of page