top of page
 • Đang cập nhật

 • Đang cập nhật

 • Đang cập nhật

 • Đang cập nhật

 • Đang cập nhật

 • Đang cập nhật

 • Đang cập nhật

 • ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

  Chương Trình Quan Tâm
TÊN CHƯƠNG TRÌNH

BACHELOR OF PHILOSOPHY IN BUSINESS ENGINEERING AND COMPUTER AND ENGINEERING SCIENCE


MÃ CHƯƠNG TRÌNH

HMBB01


TÍN CHỈ TỐI THIỂU

130


PHƯƠNG ÁN HỌC TẬP
 • Trực Tiếp


HÌNH THỨC ĐÀO TẠO
 • Toàn Thời Gian: ~3.0 Năm


BẰNG CẤP TỐT NGHIỆP
 • Bachelor of Philosophy in Business Engineering and Computer and Engineering Science


  Chương Trình Song Bằng:

  • BSc(Hons) Business Computing and Information Systems - University of Central Lancashire (Vương Quốc Anh)


ĐIỀU KIỆN ỨNG TUYỀN
 1. Trình độ Anh Ngữ: B2 theo CEFR.

 2. Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

BACHELOR OF PHILOSOPHY IN BUSINESS ENGINEERING AND COMPUTER AND ENGINEERING SCIENCE

CỬ NHÂN

KỸ SƯ KINH DOANH VÀ KHOA HỌC KỸ THUẬT MÁY TÍNH

bottom of page